Vehbi Koç Foundation Encyclopedia use cookies to give you the best experience. If you confirm, you will accept the use of cookies. Click for detailed information on the use of cookies.

Koç University Hospital

Koç University Hospital, a research and teaching hospital within Koç University (KU) School of Medicine. The hospital opened in September 2014, and the second stage of construction, begun in November 2014, was completed in the last quarter of 2016.

Located on the Koç University Health Sciences Campus in Topkapı, Istanbul, the hospital aims to “apply up-to-date medical approaches of the highest quality in the most transparent way”. The campus includes general, pediatric and oncology hospital units, the KU Schools of Medicine and Nursing, SANERC, the RMK Academy of Interventional Medicine, Education and Simulation (AIMES) buildings, lodgings, and dormitories for student nurses. In 2016, the Medical Genetics, IVF and Bone Marrow centers began accepting patients; in 2017, the Gamma Knife, Cosmetic Dermatology, Undersea and Hyperbaric Oxygen Therapy Centers opened and the RMK AIMES began offering initial phase service. 

The hospital contains teaching and research laboratories, 376 inpatient rooms, 12 operating rooms, an intensive care unit with 55 beds, 14 bone marrow transplant beds, 88 observation beds and 200 outpatient examination rooms. Students at KU School of Medicine complete their first three years at the Rumelifeneri Campus, and continue with clinic-based studies at Koç University Hospital from the fourth year onwards.
 
The architectural design of Koç University Hospital reflects its approach to patient care and treatment. In accordance with the hospital’s principle of transparency, the design for the hospital’s inner space has made extensive use of glass, but ensuring that patient privacy is protected. Due to the importance placed on research, the research laboratories are located in the center of the hospital complex. Spatial divisions between disciplines and departments have also been avoided in order to encourage a holistic system which takes a complementary, interrogative approach to clinical applications and operates with a team spirit.

Hastane eğitim ve araştırma laboratuvarlarını, 376 yatan hasta odası, 12 ameliyathane, 55 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 14 kemik iliği nakli yatağı, 88 gözlem yatağı ve 200 poliklinik muayene odasını içermektedir. KÜ Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin ilk üç yılını üniversitenin Rumelifeneri Kampüsü’nde tamamladıktan sonra, dördüncü yıldan başlayarak, klinik ağırlıklı eğitimlerini Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin mimari tasarımı hasta bakım ve tedavisine yaklaşımı yansıtmaktadır. Benimsenen şeffaflık ilkesi uyarınca, hastaların mahremiyetini korumak koşuluyla, iç mekân tasarımında yaygın olarak camdan yararlanılmıştır. Araştırmaya verilen önem nedeniyle, araştırma laboratuvarları hastane kompleksinin merkezine yerleştirilmiştir. Ayrıca, disiplinler ve bölümler arası mekânsal ayrımlardan kaçınılmış, böylece klinik uygulamalarda birbirini tamamlayan, sorgulayan ve ekip ruhuyla hareket eden bütünsel bir sistem kurulması amaçlanmıştır.

Abadan Unat, Nermin

Political scientist who received the Vehbi Koç Award for education in 2012.

REVIEW